Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


May 12, 2020

Ett helt avsnitt om kanske världens bästa loppdistans. Skrämmande men överlevbar på samma gång. Ungefär som en bergochdalbana. 

Med stöd av www.stockholmmarathon.se/ som också gör www.stockholmhalvmarathon.se