Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Aug 12, 2020

Vad betyder egentligen kontinuitet i träningssammanhang och vad ger det för något?

Dessutom fortsättning på ryggsäcksdebatten med, eventuellt, en pudling av erik. Eventuellt alltså.

Missa inte att hålla koll på www.instagram.com/lagomkondition där Hemmavasan kommer rapporteras.

 

\/ \/ \/ Stöd Lagom Kondition \/ \/ \/

www.patreon.com/lagomkondition

X X X X X X X X X X X X X X X X