Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Aug 24, 2020

Allt om att springa varje dag med fantastiska Ellen Wesfelt. Samt, givetvis, Eriks totala redogörelse över sin royal straight flush i Hemmavasan. Intervjun börjar efter 41 (!) minuter.

 

Ellens blogginlägg om runstreak: www.paceonearth.se/blogg/runstreak

Pace on Earths runstreak-sida: www.paceonearth.se/runstreak

Ellen på instagram: www.instagram.com/weselle

 

Up for Sports www.upforsports.se

Jeansverket www.jeansverket.se