Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Jan 17, 2018

Nu börjar Vasaloppet närma sig på allvar och vi pratar ut om hur man äter och dricker, främst under loppet. Dessutom får Bengt Hassis (VL-vinnare x 2) berätta om sin legendariska tömning. Men så har Niklas även åkt sitt första seedningslopp och det är väl nästan ändå viktigare. Med stöd från www.skiregion.se och www.isoleringsbutiken.se. Show notes på www.vasaloppet.se/bloggar/lagom/kost