Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Jan 24, 2018

Få saker är så viktiga som motivation. Utan den kommer man ingen vart. Vad är det som motiverar folk och hur kan man hjälpa känslan på traven. Så går vi även igenom de vanligaste skadorna inom skidåkningen. Mycket nöje. Tack till www.isoleringsbutiken.se och www.skiregion.se