Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Dec 8, 2021

Sponsorer:
Idre Fjäll https://www.idrefjall.se/

Skidpropaganda
Stålsicklar och rillers med passion för naturligt glid.
http://www.skidpropaganda.se/

Skidome
Västsveriges permanenta skidparadis.
https://www.skidome.ski/


Glöm inte Trumpet! www.trumpetwool.com/

Och www.borasskidskola.se