Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition

Mar 7, 2018

Vi sammanfattar våra Vasalopp och levererar Eriks 10 budord. Tack allesammans för den här säsongen. Vi kommer tillbaka inom kort.


Mar 2, 2018

Nu räknar vi tiden till starten i timmar och gör dom sista små justeringarna och optimerar loppets logistik. Dessutom kan du nu spela på både Erik och hur det går i duellen via www.betsson.com.