Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition

Apr 26, 2018

Ett helt avsnitt om cykling och väldigt lite om cyklar. Hur man cykeltränar eller cyklar landsvägscykel, handfast tips, cykelpass som passar inför Vätternrundan och cyklingens tio budord. Pling pling! Läs mer på www.lagompod.com/avsnitt/26


Apr 20, 2018

Den efterlängtade uppföljaren på Vasaloppet Lagom, om den Svenska Klassiker. Vad krävs för en Svensk Klassiker och vart börjar man. Nu kör vi. Sisten till Motala, Vansbro och Lidingö.