Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Mar 2, 2018

Nu räknar vi tiden till starten i timmar och gör dom sista små justeringarna och optimerar loppets logistik. Dessutom kan du nu spela på både Erik och hur det går i duellen via www.betsson.com.