Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Jun 13, 2018

Med timmar kvar till första start i Motala går vi igenom de sista förberedelserna för Vätternrundan – vår andra del i En Svensk Klassiker. Gästmedverkan av Podniklas och Raymond Bergemark. Lycka till nu! Shownotes på: www.lagompod.com/blog/33