Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Nov 6, 2018

Alltså skidor, stavar, bindningar och pjäxor. För en fullständig genomgång från grunden hänvisar vi till avsnitt 10 och 11 från förra hösten. Tack för alla frågor och boken som nämndes heter The Incomplete Book of Running av Peter Sagal. www.lagompod.com