Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Jan 9, 2019

Presenteras av www.rullskidcenter.se. Allt om hur du hamnar i rätt led, eller fel. Kolla även in vår långa intervju med Johanna Larsson i avsnitt 14 om du vill veta allt från grunden.

 

Bästa listan på seedningslopp: https://www.race.se/lopp?sport_id=5&view=grid