Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Dec 12, 2019

Med anledning av (nästan) 100 avsnitt ringde vi in Marko Säävälä för att intervju Niklas. Med ovärderligt stöd från Jeansverket, Racefox och Vasaloppet. Bonusmedverkande Anders Wendin.