Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Jun 22, 2020

Det här avsnittet avslutar den märkliga våren 2020 och vi hörs igen i augusti.

 

\/ \/ \/ \/ Stöd Lagom Kondition \/ \/ \/ \/ \/ \/

https://www.patreon.com/lagomkondition

X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X