Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Dec 5, 2017

Här går vi in på ett perfekt avvägt djup i ämnena fäste, glid och strukturer. Spoiler alert: det kan låta ganska krångligt men om man lyssnar till slutet så konstaterar vi att det är ganska enkelt. Med oss i vallaboden har vi sponsorerna Stadium.se, Madshus.com och Isolerinsgsbutiken.se. Shownotes på www.vasaloppet.se/bloggar/lagom/valla