Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Oct 20, 2020

Den episka frågespecialen är tillbaka. Fler frågor, skarpare svar och ungefär lika många sidospår.

Med stöd av Billingens officiella center och allt annat man kan göra där. www.vastsverige.com/billingen/

Trumpet underställ: www.trumpetwool.com

Eriks skatekurs: www.acadyme.com/product/cross-country-skiing-skate-online-course/

Borås skidfriskola: www.borasskidskola.se