Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Dec 12, 2017

Den definitiva guiden till att hamna i rätt startgrupp och hur man uppförs sig i ett skidspår. Med hjälp av Vasaloppets seednings-ansvarige Johanna Larsson reder vi ut exakt hur den lite mystiska processen ser ut. Sen reder vi ut när det är okej att gorma ”ur spår”. Tack till Stadium.se, Isoleringsbutiken.se och Naturskyddsforeningen.se. Shownotes på http://www.vasaloppet.se/bloggar/lagom/seedning .