Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Feb 17, 2021

Med VasaÅket knackande på dörren för alla ger vi en syn på formtoppning. Livet är en tratt är slutsatsen. 

Med ovärderligt stöd av:

Rullskidcenter och deras perfekt checklista inför Vasan. www.rullskidcenter.se/checklista-vasaloppet

Kläppen Ski. Sälenfjällens längdparadis. www.klappen.se

Glöm inte att knipa ett underställ på www.trumpetwool.com