Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Feb 1, 2018

Det efterlängtade avsnittet om skate. Perfekt för dig som behöver omväxling eller ska åka nattvasan. Utrustning, växlar och skateboard. Ja, så kan det bli. Stort tack till BSN Medical.