Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition

Sep 29, 2017

Det kanske viktigaste nyckeln till att bli bättre är att variera hårdheten på sin träning. Niklas går till Aktivitus för att få sina laktat och vo2max-värden på papper, eller i alla fall pdf. Nu går vi till botten med zonerna och lär oss att det faktiskt inte finns några spykrav på intervallpassen....


Sep 24, 2017

Allt du någonsin undrat om rullskidor men glömt bort att fråga. Det kompletta guiden till skidorna som inte svänger.  Shownotes på: www.vasaloppet.se/bloggar/lagom/rullskidor


Sep 14, 2017

Vart börjar man resan mot ett Vasalopp? Vad krävs? Hur bra är Niklas egentligen och vi börjar sniffa lite på rullskidor. Shownotes på: www.vasaloppet.se/bloggar/lagom/