Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Nov 9, 2022

Vi intervjuar Sophia Sundberg, som i helgen slog sitt egna svenska rekord i 6-timmarslöpning. Erik var på plats och sprang samma lopp och ger också han sin race report.

Niklas är inte med i detta avsnitt pga sjukdom och är ersatt av Erik Thiberg som blev tillfrågad 5 minuter innan vi tryckte på rec.

Intervjun med Sophia börjar vid 27.42 min.

Sponsorer: