Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Mar 22, 2023

Hur hamnade han i elitledet? Och vad hände i duellen mellan de där?

Vi försöker lämna Vasaloppet bakom oss, men det går trögt. Vi tar upp ett par lite annorlunda grejer som hände i Vasaloppet och Erik kommenterar och reflekterar kring TV-sändningen.

Dessutom försöker vi lösa den anglosaxiska etymologin kring ordet jumbo.

Avsnittets sponsorer:

  • Rullskidcenter - Lansering av nya modeller av rullskidmärket AE.
  • Idre Fjäll - Vandra upp och nedför Städjan i sommar.
  • Ixtabox - Packlåda på dragkrogen som komplement eller alternativ till takbox.

Glöm inte: