Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


May 4, 2018

Fokus på prylarna. Från armvärmare till partoner och kolfibergrejer. Men även om pollen, borttappade pulsband och vad intervaller faktiskt ger. Med fint stöd från Urbanears.com och deras Active-hörlurar.

Läs mer på www.lagompod.com/blog/27