Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Jun 5, 2018

Nu är det dags att dyka i Vanån snart och för att göra Vansbrosimningen rättvisa har vi tagit hjälp av Klassikerns kanske flitigaste deltagare, Carina Hammarstrand. Matnyttiga tips om framförallt Vansbro men även mycket cykelsnack inför Vättern. Show notes -> www.lagompod.com/blog/32