Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Aug 21, 2018

Hur ska en löpare tänka? Ska man lägga tid på att lyfta gymskrot eller lägga tiden på att springa istället? Dessutom en hel massa prat om kadens. God lyssning.