Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Sep 12, 2018

I avsnitt 41 skärskådar vi Lidingöloppsbanan meter för meter med hjälp av Malin Ewerlöf. Givetvis hamnar Erik i klinch med Malins teori om jämna milsplittar, vem litar du på mest? Med stöd av @racefox.se