Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Sep 24, 2018

Med bara en handfull dagishämtningar mellan nu och startskottet på Lidingö tar vi oss igenom de sista förberedelserna. Erik förutspår Niklas tid och besvarar en hel del frågor. Med ovärderligt stöd av www.racefox.se.