Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Nov 26, 2018

Vi återbesöker den klassiska skidåkningens växlar diagonalåkning, stakskjut och stakning. För mer grundläggande genomgång, se avsnitt 8 och 9.