Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Dec 10, 2018

Kanske det starkaste avsnittet av Lagom Kondition någonsin. Hur sätter man mål? Varför det inte räcker med ett mål och några väl valda lyssnarfrågor. Dessutom en Erik som är tagen efter läsning av Petter Northugs biografi "Min Historia".