Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Apr 17, 2019

Gästspel av Jonas Colting och snack om Phil Maffetones idéer kring lågpulsträning, MAF-test och så lite kuppat inspel om periodisk fasta. Lagom Kondition görs i samarbete med www.racefox.se och Vasaloppet.