Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Oct 25, 2017

Hur fort kan man åka ett Vasalopp och varför ska man fundera på det? Nej, man ska fokusera på placering istället. Eller att genomföra. Dessutom SWOT-analyseras Niklas. Glömde jag något nu?

Show notes: http://www.vasaloppet.se/bloggar/lagom/mal