Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Nov 5, 2019

Sponsras av:

Rullskidcenter som tipsar om Staffanstaven -> https://www.rullskidcenter.se/staffanstaven

LillSport som tipsat om Thermo Legend -> http://lillsport.com/product/legend-thermo/

Idre Fjäll som har ännu mer spår nu och ren fjällmagi.

Samt Jeansverket som syr jeans i Borås och på https://www.jeansverket.se/sv/