Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Nov 26, 2019

Medelst hjälp av Sveriges kanske mest frekventa lopparrangör, Nicholas Moran, lär vi oss hur man startar eget. Avsnittet sponsras av:

 

Idre Fjäll : https://www.idrefjall.se/

—————

Halmstad Skidarena som bjuder på 300:- rabatt vid bokning av glidarresa : https://www.golfarenan.se/skidarenan

—————

Racefox, den intelligenta skid- och löpappen : https://racefox.com

—————

Nicholas alla lopp finns här —> http://go.challengize.com/races/