Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Nov 23, 2022

Här kommer 13 tips för dig som vill utveckla din klassiska skidåkning (diagonalåkning, stakskjut och stakning). Inspelat i en stuga på Idre Fjäll.

Ämnet börjar vid 22.08 min.

Sponsorer:

Glöm inte: