Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Nov 30, 2022

En vanlig fråga vi får är om och när det lönar sig att åka Vasaloppet utan fästvalla. Och kan man ha det som ett mål även om det inte går fortare?

Vi diskuterar frågan och intervjuar sju personer på olika nivåer kring deras första lopp utan fäste:

Magnus Dellert, Jan Evertsson, Karin Sjödin, Tro Lillevars, Bennny Johansson, Cathrine Heijl och Laila Kveli.

Dessutom: Rapport från vistelsen på Idre Fjäll samt status kring Eriks 24-timmarslopp 10 december.

Sponsorer:

Glöm inte!!!: