Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Dec 7, 2022

På lördags springer Erik sitt första 24-timmarslopp. Hör om förberedelserna och om att han är "skräckpeppad".

Ämnet börjar vid 33.36 min.

Sponsorer:

Glöm inte: