Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Apr 26, 2018

Ett helt avsnitt om cykling och väldigt lite om cyklar. Hur man cykeltränar eller cyklar landsvägscykel, handfast tips, cykelpass som passar inför Vätternrundan och cyklingens tio budord. Pling pling! Läs mer på www.lagompod.com/avsnitt/26