Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Jul 18, 2018

Med del tre i en Svensk Klassiker, Vansbrosimmet, avklarad passar Erik även på att springa 100km i Helsingborg (sundets pärla). Exakt hur det gick för oss går vi igenom här. Avsnittet kan innehålla spår av dubbel-hawaii.