Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Sep 17, 2018

Med lidingöloppet mindre än två veckor bort passar vi på att svara på lyssnarnas frågor. Motivation, håll och återigen lite om kadens. Stolt sponsrat av www.racefox.se. Shownotes på www.lagompod.com