Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition

Dec 23, 2017

Allt annat vi pratar om i den här podcasten är ändå ganska lätt i jämförelse med att balansera kvalitet i att vara förälder och egoistisk träningsperson. Sponsrat av Isoleringsbutiken.se.


Dec 12, 2017

Den definitiva guiden till att hamna i rätt startgrupp och hur man uppförs sig i ett skidspår. Med hjälp av Vasaloppets seednings-ansvarige Johanna Larsson reder vi ut exakt hur den lite mystiska processen ser ut. Sen reder vi ut när det är okej att gorma ”ur spår”. Tack till Stadium.se, Isoleringsbutiken.se...


Dec 5, 2017

Här går vi in på ett perfekt avvägt djup i ämnena fäste, glid och strukturer. Spoiler alert: det kan låta ganska krångligt men om man lyssnar till slutet så konstaterar vi att det är ganska enkelt. Med oss i vallaboden har vi sponsorerna Stadium.se, Madshus.com och Isolerinsgsbutiken.se. Shownotes...