Preview Mode Links will not work in preview mode

Lagom Kondition


Nov 19, 2018

Mittimellanavsnitt om löparknä. Tack vare en utmärkt artikel av Fredrik Zillen -> www.fredrikzillen.se/bot-mot-loparkna/ och generöst delande av expertis från Richard Bäckström på www.napraidrott.se/ i Göteborg. Specialvinjett av det eminenta och lite bakåtsträvande instagramkontot www.instagram.com/skidpropaganda/ .